ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Δώστε σωστή διεύθυνση mail για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε
Στο μήνυμα σας συμπεριλάβετε και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιήστε. Για επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα αναφέρετε στην αρχή του μηνύματος σας την φράση “Υπόψιν Τεχνικού Τμήματος”. Για επικοινωνία με το λογιστήριο αναφέρετε στην αρχή του μηνύματος σας την φράση “Υπόψιν Λογιστηρίου”. Τέλος για επικοινωνία με το νομικό τμήμα της επιχείρησης αναφέρετε την φράση “Υπόψιν Νομικού Τμήματος” στην αρχή του μηνύματος σας.

Κύλιση προς τα επάνω